Month: May 2013

Silk Road – Sådan køber du narkotika på nettet

VIGTIGT VIGTIGT Silk Road blev den 3/10-13 lukket af de amerikanske myndigheder – men der findes et par fornuftige alternativer du kan bruge. Af Lars Kragh Andersen m.fl. På Frihedsaktivisten er vi ikke for eller imod narkotika. Men vi er til gengæld for, at man skal kunne bestemme over sin egen

Kender politiet landets love?

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent Når politiet arbejder i det offentlige rum, har man som borger lov til at filme dem. Politiet har med andre ord ingen lovhjemmel til at forhindre filmoptagelser, så længe personen eller personenerne der filmer ikke fysisk forstyrrer politiets arbejde. I denne video beder en

Tak til Københavns Byret

Da jeg den 13/5 ikke mødte op i retten som tiltalt for ytrings- og planteforbrydelser, blev sagen genberammet for lukkede døre, så jeg – som Ekstrabladet skrev – “ikke har mulighed for at gå under jorden”.   Men når man bliver forfulgt for handlinger, der ikke i nogen liberal optik

Endnu en skidt dag for friheden

I går var jeg indkaldt til retsmøde i Københavns Byret, som tiltalt for overtrædelse af Straffelovens § 266 b, for opfordring til civil ulydighed imod samme bestemmelse, samt for at have været i besiddelse af ulovlige plantedele. Se hele stævningen her. (LINK MANGLER) Jeg valgte ikke at møde op af den