Bliv liberal internet-kriger

Bliv internet-kriger! Men gør det med omtanke.

Efterhånden er det indlysende, at det ikke er muligt at stemme sig til et mere frit samfund, hvor man respekterer den private ejendomsret. Det sørger simple public choice mekanismer blandt andet for. De der står til at vinde noget ved at påvirke statsapparatet er langt mere motiverede af udsigten til at vinde den store gevinst, end det store flertal er motiveret for at stå imod udbytningen. Hvis der er 100 mennesker, der står til at få 100 kroner hver, vil de kæmpe langt hårdere for det, end de 10000 personer, der alle står til at miste 1 kr. Det er blandt andet grunden til, at man ikke ser nogen effektiv lobbybevægelse, der kæmper for lavere skat. Særinteresserne vinder for det meste – og da alle har en eller anden særinteresse, de kan pleje på andre menneskers bekostning, vokser staten sig større år for år.

Når indsigten om, at demokrati ikke er løsningen (men derimod problemet) for os, der ønsker en liberal verdensorden , må vi lede efter andre måder at bruge vores politiske energi på.

En af de metoder man gøre en positiv forskel på er at bruge tid og energi på at overbevise sine medmennsker om, at individuelle frihedsrettigheder er at foretrække over kollektivistisk tvang og statsmagt. Hvor demokrati gennem de etablerede institutioner er en top-down bevægelse, der nærmest garanterer det modsatte resultat af det du ønsker, er nedenstående en fra-bunden-og-op tilgang.

For at meningspåvirke andre effektivt, skal man have gjort sig nogle strategiske tanker om, hvordan man bruger sin tid bedst. Som liberal i almindelighed (og som liberal anarkist særdeleshed) kan man hurtigt spænde ben for sig selv ved at udsætte sine real life relationer for sit verdenssyn. Man kan skabe sig uvenner, man kan stigmatisere sig selv og man når ikke et specielt stort publikum.

Derfor kan man med fordel vende sig imod de sociale medier, når man vil bruge tid på at meningspåvirke andre. Gør man det på den rigtige måde, er der mulighed for at nå rigtig mange mennesker med budskaber, som de fleste sjældent støder på.

En mulig strategi, der ikke gør dig til familiens sorte får og som har mulighed for at påvirke andre:

  1. Like alle de store medieoutlets som BT, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende, Politiken osv.
  2. Like så mange politikere, du kan – på alle fløje (de tilhører alle den samme fløj – de ved det bare ikke selv). At du liker en person, betyder ikke at du er enig med vedkommende.
  3. Lad være med at spilde særligt tid på at kommentere på tråde, der har få læsere. Deler dine venner et link om topskat eller våbenliberalisering, er det tit ikke arbejdet værd at give den gas, hvis ens mål er meningspåvirkning. Man prædiker for det meste for koret og ingen læser det. Læg tyngden af din energi på de store outlets, hvor familien Danmark læser med.
  4. Vær venlig, når du præsenterer dine argumenter og synspunkter. Jeg er efterhånden selv elendig til den del og kalder folk de værste ting, men vil man overbevise andre, skal de ikke føle sig i konflikt med personen, der præsenterer det nye synspunkt.
  5. Opbyg dine argumenter gradvist og sokratisk. Det kan godt være, du ikke overbeviser andre nu og her (det gør du formodenlig ikke), men du kan plante et logisk frø i hovedet på folk, som de senere bruger tid på at tænke over. “Er vi enige om X? Ja? X betyder, at Y følger logisk og herefter følger mit synspunkt Z som logisk forlængelse af Y. Start på fælles grund.
  6. Vær flittig til at like og kommentere positivt på frihedsorienterede synspunkter. Mennesket er flokdyr og ser de, at andre ikke tager afstand fra XYZ synspunkt, er de mere tilbøjelige til at lade sig overbevise.
  7. Brug tid på at tænke over dine argumenter. Hvorfor er decentrale magtstrukturer at foretrække frem for centrale? Hvad er fordelene ved privat ejendomsret? Hvad er de 10 bedste grunde til at narko skal legaliseres? Hvorfor er priskontroller altid noget lort? Har du først styr på det helt basale, og har du fundet en pædagogisk måde at servere det på, er du længder foran de andre i trådene. De fleste mennesker har aldrig tænkt struktureret og logisk over politik, filosofi og økonomi. Derfor har du en stor fordel, når du logisk og venligt kan servere tilsyneladende vanskeligt stof på en overskuelig måde.
  8. Hav respekt for den anden persons synspunkt (selv om du – sikket med rette – mener at det er noget vås). “Jeg kan forstå din bekymring for, at alle bliver narkomaner, hvis de kan købe kokain i 7-Eleven, men se på erfaringerne fra delvise legaliseringer. Hvis man ejer sig selv, hvilken ret har andre så til at bestemme, hvad du må indtage?. Ja, måske bliver flere afhængige, men husk at se på de mindre synlige skadevirkninger af forbuddet.” Osv osv.
  9. Erkend at du ikke kan vinde et argument med en person, der er 100% fakta- og logik-resistent. Servér et eller to sobere modargumenter og lad derefter tossen sejle sin egen sø. Skyttegravskrig er opslidende og inden læser tråde, hvor A og B skændes i 500 indlæg.
  10. Husk at du personen du skriver til ikke er vigtig. Han eller hun er bare en random ‘tard på nettet – de vigtige mennesker er de folk, der læser med uden selv at involvere sig i debatten. De er dit egentlige publikum.

Redder man verden ved at være snu internetkriger? Nej, det gør man ikke. Men man kan trykke den generelle holdning lidt i den rigtige retning ved at agere klogt og indsigtsfuldt på de sociale medier. Det frihedsorienterede segment er faktisk i forvejen rigtig gode til den disciplin. Det viser sig gang på gang, at relativt få personer kan sætte sig på de forskellige tråde, når de forstår nogle af ovenstående strategier. Betragt det til dels som et online masseslagsmål: 10 personer kan godt vinde over 90 modstandere, hvis de 10 har en god strategi og opererer som et hold – og de 90 ikke gør.

De frihedsorienterede græsrødder har også de klare fordel, at ideologien er konsistent og logisk i sin udformning og bygger på et overordnet princip. Det gør, at tilhængerne virker mere overbevisende og overbevidste i deres ageren. Se f.eks. på Ron Paul bevægelsen i USA – den indeholdt relativt få personer, men havde de klart mest energiske støtter. Frihedens indre logik er meget tiltrækkende og nem at sætte pris på, når man først forstår basal økonomi og logik. Go to war!