Frihedsaktivisten politianmelder betjent for magtmisbrug

Gerningsmanden

Efter CADOK kunne dokumentere, at politiet igen igen ikke respekterer borgernes ret til at filme politiets arbejde på og omkring Christiania, har Frihedsaktivisten nu anmeldt den pågældende polititjenestemand for magtmisbrug.

Episoden er også beskrevet på nærværende blog.

Chancerne for, at Den Uafhængige Politiklagemyndigheder rejser sigtelse mod den pågældende er desværre ganske små – hvis de overhoved kan finde ham(!) For at illustrere forskellen på folk, så prøv at gå ned på Christiania og slå kameraet ud af hånden på politiets filmenhed, mens du råber dem ind i hovedet – så når du ikke at råbe “Bejnamin”, før du ligger med ansigtet i asfalten med en sigtelse for vold og hærværk. Der er forskel på folk.

Anmeldelsen ser således ud:

ATT: Politiklagemyndigheden

Anmeldelse af polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens § 150 i forbindelse med politiforretning på Christianshavn.

I forbindelse med besøg på facebooksiden CADOK den 3. marts 2018 blev jeg opmærksom på en video af en politiforretning, der tilsyneladende foregår på Christianshavn.

I den 21 sekunder lange video ( link: https://www.facebook.com/cadok2013/videos/1550911435023225/ ) ser man 2 polititjenestemænd A og B (billede vedhæftet) stå og tale med en borger, mens en 3. polititjenestemand C (billede vedhæftet) står 3-4 meter væk fra sine kollegaer.

Borgeren filmer A og B uden nogen indvendinger fra fra disse, men da borgeren vender kameraet mod C, går C hen mod borgeren og udbryder:

“Du skal ikke stå og filme mig lige i hovedet!”

Herefter slår C med sin venstre arm ud efter borgeren, og derefter stopper videoen.

Ad straffelovens §150

I Danmark er der ingen hjemmel, der generelt forbyder borgerne at filme politiets arbejde i det offentlige rum. Så længe man som borger holder sig på en afstand, der ikke forhindrer politiets arbejde og i øvrigt retter sig efter politiets lovlige anvisninger, må politiet tåle, at deres arbejde dokumenteres. Det har Rigsadvokaten helt klart slået fast.

Derfor finder jeg både det ulovlige implicitte forbud mod at filme udsted af C og den efterfølgende magtanvendelse for ulovlig.

Borgeren er tilsyneladende tættere på både A og B, mens de udfører deres politiforretning, men det generer dem åbenbart ikke. C står flere meter længere borte, end de to kollegaer, men han tager alligevel anstød af borgeren.

På intet tidspunkt virker det i videoen som om, at politiets arbejde bliver forhindret og tilsyneladende er grunden til, at C gør udfald, at C ikke personligt bryder sig om at blive filmet.

På intet tidspunkt i episoden beder C (eller A og B) borgeren om at skabe mere afstand og dermed følge politiets magtbarometer, hvor tale er første skridt i magtudøvelsen. Episoden er tilsyneladende kun drevet af, at C mister besindelsen og slår ud efter borgeren og dennes kamera.

Med dette i mente mener jeg, at gerningsindholdet i straffelovens §150 er opfyldt, da C med fysisk magt forsøger at forhindre borgeren i at dokumentere politiets arbejde. Aktiviteten er lovlig – og derfor er politiets fysiske magtanvendelse for at forhindre aktiviteten ulovlig.

Det er desuden ikke første gang, at politiet udviser denne opførsel på og omkring Christianshavn. På Youtube er der utallige eksempler på, at politiet i strid med deres hjemmelsgrundlag med tale, trusler eller direkte fysisk magtanvendelse forhindrer borgerne i at filme. Det kan ganske rigtigt ikke være rigtigt, at personer der virker i offentlig tjeneste gang på gang slipper afsted med at opføre sig på en måde, der helt klart er i strid med dansk strafferet.

Hvis nogen privat person, brugte fysisk magt over for mennesker, der filmede i det offentlige rum, ville der blive rejst sigtelser og tiltaler mod de pågældende. Når politiet – som burde vide bedre og som qua deres funktion har offentlighedens interesse – gør det samme, sker der absolut intet. Det er ikke betryggende, at der skal eksistere to helt forskellige retstilstande for borgere og politi. Det er ikke sådan et retssamfund burde fungere.

Jeg ser frem til, at modtage en kvittering på, at DUP har modtage nærværende anmeldelse.

Med venlig hilsen

Lars Kragh Andersen