ANPG-masten i Glostrup langtidssygemeldt

Frihedsaktivisten kunne den 1. februar 2018 dokumentere, at ANPG-anlægget i Glostrup var blevet brændt af og dermed midlertidigt uskadeliggjort. Efterfølgende blev et af de beskadigede kameraer fjernet fra masten – måske fordi politiet forsøgte at finde spor af sabotøren på det. Kort tid efter blev alle kameraerne pillet ned.

Vi kan dog nu med glæde berette, at alt udstyret inklusiv kontrolboks er flernet fra masten -antageligvis fordi det hele har været så beskadiget af flammerne, at alt skal udskiftes. Dermed har Glostrup været uden ANPG-overvågning i over en måned. Glædeligt!

Samme længerevarende tendens kan ses ved anlægget på Kalvebod Brygge, der blev brændt ned i julen. Her er der endnu ikke monteret nyt udstyr.

Vi kan dermed konkludere, at sabotageaktionerne har en vis virkning, da politiets evne til hurtigt at udskifte udstyret tilsyneladende ikke er overvældende stor. Med andre ord bliver 10.000 vis af borgere ikke totalovervåget af staten i perioden efter modige sabotører har ødelagt anlæggene.

Der er naturligvis udbetalt dusør til sabotøren, der nedkæmpede anlægget i Glostrup. Godt arbejde!