Interview med politiassistent Jeppe Nyboe Jensen om indberetning af far til Stram Kurs demo

I forbindelse med sagen, hvor en betjent kontaktede en far med henblik på indberetning til de sociale myndigheder, fordi faderen lod sin 8-10 årige søn deltage i en islamkritisk Stram Kurs demonstration, blev jeg temmelig oprørt. Specielt set i lyset af, at islamkritikeren
Jaleh Tavakoli uger forinden blev truet med, at hendes plejebarn ville blive taget fra hende – blandt andet med afsæt i hendes politiske engagement.

Da jeg fandt ud af, at betjenten hedder Jeppe Nyboe Jensen skrev jeg en temmelig brysk besked til ham på facebook:

Den indledende besked til politiassistent Jeppe Nyboe Jensen på facebok

Jeg regnede aldrig med at høre fra Jeppe (højst at blive sigtet for chikane jf. straffelovens §119a – en bestemmelse man nærmest opfylder for at nyse i en politiansats generelle retning).

Så jeg blev overrasket, da Jeppe skrev tilbage med følgende besked:

Det kom der følgende skriftlige interview ud af. FA er Frihedsaktivisten, JNJ er Politiassistent Jeppe Nyboe Jensen:

FA: Hvad fik dig til at meddele den pågældende far, at han (nok) ville blive indberettet?

JNJ: Når jeg som politimyndighed ser et barn i en situation, som jeg på baggrund af barnets ve og vel, ikke mener er godt, så laver jeg en underretning.

FA: Indberettede du andre forældre den dag?

JNJ: Nej, underrettede ingen overhoved den dag. Det vigtigste for mig i denne sag er, at jeg havde en rigtig god og konstruktiv snak i mandags, med drengens far. Han fortalte mig sin version af hans handling og jeg uddybede grundlagene for mine bekymringer, hvilket han sagtens kunne følge.
Derfor er klager ikke så vigtige for mig, da jeg ved jeg har gjort mit arbejde og nået til fuld enighed med faren, hvorfor jeg naturligvis ikke skrev nogen underretning.

FA: Har du før indberettet forældre i forbindelse med, at de medbragte børn til politiske aktiviteter?

JNJ: Nej, har aldrig lavet underretning ifm politiske demonstrationer.
Men hvis jeg havde set en muslimsk dreng stå og brænde Dannebrog af eller sparke til biblen foran en demo med højrenationalister, så havde jeg taget kontakt til forældrene på samme måde.

FA: Hvor mener du grænsen går? Hvad må børn deltage i sammen med deres forældre før der kan blive tale om en indberetning?

JNJ: Jeg mener ikke, at børn bør deltage i noget, hvor der er en indirekte trussel mod dem eller deres familiers ve og vel.
Jeg ved, og det gør du helt sikkert også, at flere fra modparten ville reagere aggressivt og voldeligt, hvis de fik chancen. Modparten optog samtlige som deltog i koran”legen”. Jeg syntes ikke, at nogle børn, uanset etnicitet, skal risikere vold og overfald, som i sidste ende kunne være konsekvensen, hvis drengen eller hans far senere blev genkendt.
Havde drengen stået passivt og været deltager kunne jeg aldrig drømme om at henvende mig.

FA: Kan du forstå, at nogle mennesker opfatter din handling som politisk motiveret?

JNJ: Ja, jeg kan godt forstå det. Men kun fordi, de ikke er interesseret i at kende min begrundelse for min henvendelse. Faktum passer ikke ind i de personers dagsorden, hvilket jeg er røv ærgerlig over.
Du vil kunne spørge samtlige personer som kender mig og alle ville svare, at jeg udelukkende er drevet af at passe på og gøre det bedste for de unge jeg arbejder med, også i forhold til denne dreng.

FA: Har din egen politiske observans nogen betydning i dit arbejde i den kriminalpræventive sektion?

JNJ: Nej, selvfølgelig har min personlige politiske holdning ingen betydning i mit job generelt.
Jeg er, som du var, meget uenig i nogle ting, men prøver at tilpasse mig så godt som muligt uden at gå for meget på kompromis med mig selv. Og tro mig, jeg har i den grad taget mine tæv i politiet for at ytre mig kritisk til nogle ting internt.

Interviewet er bragt uredigeret bortset fra rettede slåfejl og bortset fra, at svaret på spørgsmålet “indberettede du andre forældre den dag?” er slået sammen med det oprindelige første svar og en uddybning senere.