Klag over betjent, der indberetter demonstrerende far til sociale myndigheder

Under en anti-islamisk demonstration afholdt af partiet Stram Kurs den 22. marts 2019 blev en demonstrerende far antastet af en polititjenestemand, der meddelte, at han ville indberette faderen til de sociale myndigheder, fordi sønnen tog del i demonstrationen. Se videoen herunder.

Betjenten siger, han kommer fra kriminalpræventiv sektion på Frederiksberg og han ønskede efter meddelelsen om den mulige indberetning ikke at indgå i yderligere samtale med hverken Rasmus Paludan eller faderen.

Denne episode kommer kun 2 uger efter, at socialtilsynet meddelte den antiislamistiske blogger Jaleh Tavakoli, at hun stod til at miste sit plejebarn gennem 8 år – et barn hun har haft siden barnet blev født.

Grunden var, at Jaleh var blevet sigtet for at dele en video, hvor to skandinaviske kvinder blev dræbt i Marokko. I brevet nævner de sociale myndigheder endvidere Jaleh Tavakolis politiske engagement, og at man ikke vurderer at hun kan fungere “som den “digitale rollemodel” en plejeforælder skal kunne være”. De prøver ikke engang at skjule, at anmeldelsen er delvist politisk motiveret. Læs hele brevet her.

Det lader altså til, at myndighederne i denne tid har vældig travlt med at interessere sig for islam-kritikeres børn. En interesse der tilsyneladende ikke rammer folk, der har andre politiske holdninger.

Her for eksempel en far med 3 børn til Hizb Ut Tahrir demonstration på Christiansborg slotsplads. En bevægelse der – hvis de får magt som agt – vil indføre sharia i Danmark. Så vidt vi ved, blev de ikke antastet af politiet med trussel om indberetning til de sociale myndigheder.

3 børn til islamisk demonstration

Venstrefløjen er også ganske kendte for at have børnene med til politiske manifestationer. Her til arbejdernes kampdag den 1. maj i Fælledparken. Et arrangement, hvor det ikke skorter på røde faner, hammer og segl og rigelige mængder fadøl.

Her en lille dreng blandt fulde venstreorienterede til 1. maj i Fælledparken

Vi skal ikke finde os i, at myndighederne tilsyneladende begynder at bruge børn som våben imod forældre, der har de forkerte politiske holdninger. Derfor har jeg sendt nedenstående klage til Københavns Politi, der forhåbentlig vil tage en alvorssnak med betjenten fra den kriminalpræventive sektion på Fredriksberg.

Jo flere af os der klager, des større effekt vil det have. Send klagen til kbh@politi.dk og brug “klage og aktindsigt” i emnefeltet.

“Att: Københavns Politi

Jeg er d.d. blevet opmærksom på en video på YouTube (Link:
https://www.youtube.com/watch?v=pfPKu1lm4bs) , hvor en polititjenestemand meddeler en far, at han vil indberette ham til de sociale myndigheder fordi sønnen tog aktiv del i en antiislamisk demonstration.

Betjenten siger efterfølgende, at han kommer fra kriminalpræventiv sektion på Frederiksberg.

Jeg finder det særdeles bekymrende, at politiet truer med den slags indberetninger over for forældre, der deltager i lovlige demonstrationer med deres børn. Det er i fuldstændig strid med de frihedsrettigheder, vi bryster os af i Danmark.

Jeg ønsker jf. overstående at klage over den pågældende polititjenestemand, og jeg håber, at det indskærpes over for ham, at det er uacceptabel og grænseoverskridende adfærd at bruge sin politimyndighed på den måde.

Jeg anmoder samtidig om aktindsigt jf. offentlighedsloven i

1) hvor mange af den slags indberetninger til de sociale myndigheder Københavns Politi foretog mod pro Hizb ut Tahrir-demonstranter på Christiansborg Slotsplads

og

2) i hvor mange indberetninger Københavns Politi det sidste år alt i alt har foretaget med afsæt i forældres lovlige politiske aktiviteter sammen med deres børn.

Jeg minder om, at overholde tidsfristen angivet i ovenstående lov.

Med venlig hilsen

Lars Kragh Andersen
CPR: 081280-1201″