Category: Domstole

Politiassistent Jesper Greve og politiets vidner løj sig til frifindelse

Politiassistent Jesper Greve fra Viborg politi blev i forgangne uge frifundet for at have misbrugt sit embede i forbindelse med at have opfordret til forfølgelse af 2 personer, som politiassistenten havde anmeldt i en straffesag. Dette blandt andet ved at rundsende en mail til sine kollegaer, der opfordrede til at

Kender politiet landets love?

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent Når politiet arbejder i det offentlige rum, har man som borger lov til at filme dem. Politiet har med andre ord ingen lovhjemmel til at forhindre filmoptagelser, så længe personen eller personenerne der filmer ikke fysisk forstyrrer politiets arbejde. I denne video beder en

Tak til Københavns Byret

Da jeg den 13/5 ikke mødte op i retten som tiltalt for ytrings- og planteforbrydelser, blev sagen genberammet for lukkede døre, så jeg – som Ekstrabladet skrev – “ikke har mulighed for at gå under jorden”.   Men når man bliver forfulgt for handlinger, der ikke i nogen liberal optik

Endnu en skidt dag for friheden

I går var jeg indkaldt til retsmøde i Københavns Byret, som tiltalt for overtrædelse af Straffelovens § 266 b, for opfordring til civil ulydighed imod samme bestemmelse, samt for at have været i besiddelse af ulovlige plantedele. Se hele stævningen her. (LINK MANGLER) Jeg valgte ikke at møde op af den

Cutter fængslet indtil den 8. april

Cannabisaktivisten Kohdr “Cutter” Mehri, der blev anholdt og varetægtsfængslet den 14. marts, fik i dag forlænget sin varetægtsfængsling til den 8. april. Frihedsaktivisten.dk var sammen med ca. 20 Cutter-støtter til stede i Københavns Byret, men vi blev foran retssal 70 nægtet afgang til retshandlingen af politiet, der påpegede, at fristforlængelsen blev

Hvem er omfattet af Straffelovens § 266 b?

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent Jeg ytrede i februar 2012, at Jehoves Vidner havde “knald i låget” og at deres “religion, moral og verdensopfattelse” er både “defekt og menneskefjendsk”. Grunden til det var, at jeg kort forinden var blevet dømt for at fornærme muslimer, og derfor ville undersøge, hvem