Category: Retssamfund

Derfor skal du finde politibetjentes adresser

En af de største problemer med monopoler er, at de der besidder monopolet ikke har nogen særlig grund til at behandle kunderne med respekt og omtanke. Hvofor skulle man? Kunderne har jo ingen andre steder at gå hen. Således forholder det sig med de offentlige myndigheder i Danmark – og

Politiassistent Jesper Greve og politiets vidner løj sig til frifindelse

Politiassistent Jesper Greve fra Viborg politi blev i forgangne uge frifundet for at have misbrugt sit embede i forbindelse med at have opfordret til forfølgelse af 2 personer, som politiassistenten havde anmeldt i en straffesag. Dette blandt andet ved at rundsende en mail til sine kollegaer, der opfordrede til at

Politiet misbruger allerede ny bandelov

Et bredt flertal i Folketinget vedtog tidligere i år ændringer af Retsplejeloven, Straffeloven, Våbenloven mv. i forbindelse med en skærpet indsats over for rocker og bandekriminalitet. Frihedsaktivisten.net bringer nu de første eksempler på misbrug af de nye udvidede beføjelser. Som vi bloggede om i går, betyder tilføjelsen til Retsplejeloven, at politiet nu har lovhjemmel til at underrette

Sophie Hæstorp Andersen anmeldt for ulovlig taxakørsel

København – Taxabranchen er en af de mest regulerede liberale erhverv i landet. For at få lov til at befordre andre mennesker imod betaling, skal man som vognmand opfylde et hav af regler. Regler som den politiske klasse på Christiansborg i rigt mål har pålagt branchen. Det er f.eks. ikke nok

Totalkontrol - Fyn

Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent i København Det er blevet mere og mere udbredt, at politiet i samarbejde med andre myndigheder gennemfører såkaldte ”totalkontroller”, hvor alt trafik på en hovedfærdselsåre standses og kontrolleres – ofte i timevis. Til disse kontroller medvirker en bred vifte af statslige myndigheder heriblandt SKAT,

Bløde værdier hos Vejle Politi

I dag foretog Frihedsaktivistens udsendte medarbejder, Torben Andersen, en test af servicen hos Vejle Politi. Han mødte nemlig op på stationen med en klump cannabis for at anmelde sig selv for plantekriminalitet. Se med her: orben var dermed ubetinget skyldig i at overtræde “lov om euforiserende stoffer” og politiet har

Politiet krænker systematisk borgernes ret til at filme

Film- og fotogruppen ”Christiania Dokumentar” (CADOK) er en gruppe, der primært beskæftiger sig med at dokumentere politiets indsats imod cannabis-rygere og cannabishandlere på og omkring Christiania i København. CADOK forsøger blandt andet at vise, at politiet tager meget let på retsplejelovens § 792 a stk. 1 nr. 1, der siger,

Kender politiet landets love?

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent Når politiet arbejder i det offentlige rum, har man som borger lov til at filme dem. Politiet har med andre ord ingen lovhjemmel til at forhindre filmoptagelser, så længe personen eller personenerne der filmer ikke fysisk forstyrrer politiets arbejde. I denne video beder en

Endnu en skidt dag for friheden

I går var jeg indkaldt til retsmøde i Københavns Byret, som tiltalt for overtrædelse af Straffelovens § 266 b, for opfordring til civil ulydighed imod samme bestemmelse, samt for at have været i besiddelse af ulovlige plantedele. Se hele stævningen her. (LINK MANGLER) Jeg valgte ikke at møde op af den

Cutter fængslet indtil den 8. april

Cannabisaktivisten Kohdr “Cutter” Mehri, der blev anholdt og varetægtsfængslet den 14. marts, fik i dag forlænget sin varetægtsfængsling til den 8. april. Frihedsaktivisten.dk var sammen med ca. 20 Cutter-støtter til stede i Københavns Byret, men vi blev foran retssal 70 nægtet afgang til retshandlingen af politiet, der påpegede, at fristforlængelsen blev